1583📞 دفتر تهران : 02144405058

نوزدهمین نمایشگاه خودروی( سبک و سنگین) شیراز 21 الی 24 تیر 1401

24 تیر 1401
در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی خودروی (سبک و سنگین) شیراز که در تاریخ 21 الی 24 تیر 1401 برگزار شد ، شرکت رخش خودرو با محصولات متنوعی از جمله کشنده بنز اکسور 1842 رخش خودرو و همچنین کامیون 10 چرخ 2840 رخش خودرو با کاربری های متنوع حضوری چشمگیر داشت.

آخرین مقالات