1583📞 دفتر تهران : 02144405058

روز کارگر

11 اردیبهشت 1402

11اردیبهشت 1402
به مناسبت روز جهانی کارگر مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره محترم و همکاران ارزشمند مجموعه رخش خودرو در محل کارخانه برگزار گردید. در پایان این مراسم ضمن تقدیر از کلیه همکاران ، به برگزیدگان جوایزی به یادگار اهدا گردید.

آخرین مقالات