1583📞 دفتر تهران : 02144405058

بازدید دکتر ایمانی و مهندس زنوزی از مجموعه رخش خودرو

18 آذر 1401
بازدید دکتر ایمانی مدیر عامل بانک صادرات ایران و مهندس زنوزی مطلق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره توسعه سرمایه گذاری دریک با همراهی مدیران ارشد بانک صادرات و دریک از مجموعه رخش خودرو در تاریخ 18 آذر 1401 انجام گرفت.آخرین مقالات