کارخانه : 120 466 32 041 دفتر تهران : 58 50 40 44 021

بنز آکسور 1842 رخش خودرو در بورس کالا پذیرفته شد

16 اسفند 1401
بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش 4 خودروی جدید متعلق به 4 شرکت در این بورس خبر داد. بدین ترتیب هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا با پذیرش کامیون کشنده بنز آکسور 1842(KAMAZ 5490) و سه خودروی دیگر موافقت کرد.

آخرین مقالات