کارخانه : 120 466 32 041 دفتر تهران : 58 50 40 44 021

بازدید دکتر ایمانی و مهندس زنوزی از مجموعه رخش خودرو

18 آذر 1401
بازدید دکتر ایمانی مدیر عامل بانک صادرات ایران و مهندس زنوزی مطلق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره توسعه سرمایه گذاری دریک با همراهی مدیران ارشد بانک صادرات و دریک از مجموعه رخش خودرو در تاریخ 18 آذر 1401 انجام گرفت.آخرین مقالات