کارخانه : 7-32466120-041 دفتر تهران:44405058-021

لیست دانلود ها

 1. راهنمای محصول کاماز 5490
 2. فرمت فاکتور خدمات پس از فروش
 3. قرارداد فروش و خدمات پس از فروش
 4. شرایط و الزامات استاندارد نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش
 5. دستور العمل توسعه شبکه تعمیرگاهی
 6. جدول قیمت استاندارد قطعات
 7. دستورالعمل اقدامات انگیزشی خدمات پس از فروش
 8. دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
 9. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 10. دستورالعمل پذیرش، گردش کار و ترخیص خودرو در نمایندگیهای خدمات پس از فروش
 11. دستورالعمل و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
 12. دستورالعمل مربوط به اعطای نمایندگی
 13. دستورالعمل مربوط به لغو نمایندگی پس از فروش
 14. جدول زمانی استاندارد تعمیرات
 15. جدول هزینه استاندارد تعمیرات
 16. Part Book فارسی
 17. English Partbook
 18. خط مشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
 19. دستورالمل رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان
 20. دستورالعمل پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتری
 21. دستورالمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو (بازنگری 4)
 22. کاتالوگ کاماز 5490
 23. Manual فارسی
 24. English Manual
 25. جدول نفر-ساعت استاندارد عمليات نگهداري كاماز ٥٤٩٠
 26. جدول زماني استاندارد (نفر-ساعت)تعميرات موتور